Update 11 mei 2020: Aanvullende maatregelen coronavirus!

Paardrijden in de 1.5 meter sportsamenleving
Manege Zwanenburg

Protocol voor paardrijden bij Manege Zwanenburg
Update 11 mei 2020

Contactpersoon: Marian Doornebal
Adres: Ringlaan 6, 3794 MV, De Glind
Telefoonnummer: 0342-450905 / 06–82291912

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. 

Ook Manege Zwanenburg werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar www.nocnsf.nl/sportprotocol van april 2020. Dit document beschrijft hoe Manege Zwanenburg de huidige maatregelen zal toepassen.

Maatregelen Manege Zwanenburg 

 • Ruiters houden 1,5 meter van elkaar en van de medewerkers. 
 • Onze locatie is aangepast open om de dagelijkse verzorging van de paarden mogelijk te houden en de paarden beweging te kunnen geven. Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie. 
 • Er is een planning voor personen (personeel, verzorgers, ruiters en bezoekers) die op paardensportaccommodatie aanwezig zijn. Het doel is dat het aanwezige personen zo veel mogelijk wordt beperkt en verspreid over de dag. De corona coördinator (Marian Doornebal) heeft de regie over de planning.
 • Op basis van de planning kunnen personen gebruik maken van de faciliteiten <zoals bijvoorbeeld: poets- en wasplaats, binnen- en buitenrijbaan, zadelkamer>. De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van bijvoorbeeld deuren, deurklinken en hekken. Wij zorgen er samen met ons personeel en onze vrijwilligers voor dat deze een aantal keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Op de parkeerplaats wordt voldoende afstand gehouden tussen auto’s, trailers en vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.  
 • Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat er zeer regelmatig wordt schoon gemaakt.
 • Het gebruik van terras, tafels en banken of zitplekken is bij ons zeer beperkt toegestaan. 

Paardrijden per doelgroep 

Kinderen t/m 12 jaar  

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs, begeleiders, vrijwilligers en personeel houden, 1,5 meter afstand tot de ruiters en tot elkaar.  
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van de ruiters. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij het paardrijden dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. 
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door een instructeur, begeleider, vrijwilliger of personeelslid. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden. 
 • Ruiters met een eigen pony mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.   

Jeugd 13 t/m 18 jaar  

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, begeleiders, vrijwilligers en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.  
 • Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.  
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de lesactiviteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.  
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen.  Echter, mocht ondersteuning bij het paardrijden noodzakelijk zijn dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn.
 • Ruiters moeten bij voorkeur zelfstanding poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.

 Volwassenen

 • Privé- en groepslessen/trainingen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor de volwassenen mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, trainers, begeleiders en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.  
 • Wij geven volwassenen geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.  
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs/trainers op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.
 • Ruiters moeten bij voorkeur zelfstandig poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.

Communicatie

 • Bij Manege Zwanenburg zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te paardrijden ontvangen een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website www.manegezwanenburg.nl
 • Bij het niet naleven van de hygiëne- en gedragsregels van Manege Zwanenburg is het personeel gerechtigd om deze persoon of personen te verzoeken de locatie per direct te verlaten. 
Tekstvak: Op dit moment laten wij nog geen toeschouwers toe tijdens onze groepslessen, alleen halen en brengen dus.

Wedstrijden 

 • Er vinden op onze accommodatie geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.

Schuiven naar boven
Facebook