Huisregels

Regels voor iedereen:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken  in de les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal.
 • Er mag in de stallen, kantine en te paard niet gerookt worden. Alleen op de daarvoor bestemde plekken.
 • Aanwijzingen van het stal personeel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 • Klachten moeten aan de bedrijfsleider/eigenaar worden gericht.
 • Wordt ondanks waarschuwen het bedrijfsreglement niet opgevolgd, dan kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.
 • Honden van bezoekers zijn niet toegestaan, onze honden zijn waakhonden. Laat uw hond ook niet in de auto achter.
 • Fietsen, auto’s en trailers dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

Regels voor iedere ruiter:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaan regels in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Wanneer U gebruik maakt van de rijbaan dient U rekening te houden met de openingstijden, het geldende lesrooster en de geplande activiteiten. 
 • Paarden en pony’s longeren of loslaten is niet toegestaan in de binnenrijdbanen, enkel buiten op de daarvoor bestemde plekken.
 • Tijdens het paardrijden zijn manege en pensionklanten verplicht een CE goedgekeurde veiligheidscap te dragen.
 • Op het terrein van het manege complex dient U het hek van de binnen- en buitenrijbaan te sluiten. Ook wanneer U een paard/pony aan de hand voert.
 • Indien u met paarden/pony’s aan de hand stapt dan dient u de mest die eventueel achter blijft direct op te ruimen!
 • Na gebruik van de spuitplaats dient U deze opgeruimd achter te laten.
 • Betaling van de lessen dient voor aanvang te worden voldaan. Wanneer er niet vooraf betaald is kan er geen les worden gereden.
 • Betaling van de maand of kwartaal abonnementen dient aansluitend dus bij aanvang van het nieuwe abonnement te worden voldaan.
 • Rijdt u in een manege les mee, dient u minstens 30 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn te zijn. U wordt geacht zelf Uw paard te zadelen. Mocht U hulp nodig hebben met opzadelen kom dan iets eerder, dan heeft U nog voldoende tijd voor het vragen van hulp aan het stalpersoneel. Wanneer U (of Uw kind) te laat in de les verschijnt ondervinden anderen hier hinder van. Komt U te laat in de les, kan U deelname aan deze les worden ontzegd. De verplichting het lesgeld te voldoen blijft echter.

Extra regels voor beginnende ruiters en nieuwe klanten:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructrice. De instructrice deelt de ruiters naar  niveau in bij de verschillende lessen.

Extra regels voor eigenaren van een paard of pony:

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachament van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1x per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
 • Het lossen van paarden/pony’s graag daar waar voldoende ruimte is. Mest wat achterblijft na laden en/of lossen direct verwijderen! Ook naast de trailer.
 • Gebruik van springmateriaal is toegestaan. Na gebruik alles weer opbergen op de daarvoor bestemde plaats. Deze regel is uitsluitend voor pensionklanten.
 • Als men in de avond gebruik  maakt van de buitenbanen dan dient u de verlichting zelf aan en uit te schakelen.  Zie onze openingstijden.
 • Indien regels uit dit huishoudelijk reglement herhaaldelijk worden overschreden of een persoon naar mening van de staleigenaar/bedrijfsleider zich niet naar behoren gedraagt kan de manege deze persoon toegang tot het bedrijf ontzeggen, betreft het hier een pensionklant dan heeft de manege het recht de pensionstalling op te zeggen waarbij de klant drie dagen de tijd krijgt zijn paard/pony van het manege terrein te verwijderen. Het opzeggen geeft geen recht tot restitutie van pensiongeld.
 • De manege behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een pensioncontract zonder aanwijsbare reden op te zeggen.
 • Wij streven naar een sportief en gezellig paardensportbedrijf, dat verantwoord geleid wordt. Voor vermissing en schade aan eigendommen kan Manege Zwanenburg niet aansprakelijk gesteld worden.
Schuiven naar boven
Facebook