Manege Zwanenburg Ringlaan 6 3794MV de Glind 0342450905 0682291912 email

FNRS Dressuurwedstrijden

 

FNRS Dressuur Wedstrijden

Voor onze nieuwe ruiters en ruiters die al wat langer rijden bij ons en graag aan de FNRS wedstrijden mee willen doen, hieronder een uitleg over de gang van zaken. Je hebt een ruiterpaspoort nodig, dat door ons wordt aangevraagd naar aanleiding van de lesovereenkomst, die je als je begint met paard/ponyrijden van ons krijgt en invult. De kosten van het ruiterpaspoort bedragen  €15 en dient u zelf te betalen aan het FNRS. En met dat ruiterpaspoort kun je meedoen aan de FNRS wedstrijden, die wij op de manege organiseren. Wil je meedoen aan een FNRS dressuurwedstrijd dan moet je zelfstandig kunnen rijden.

 

FNRS


Bij de FNRS wedstrijden rijd je op een manege- of op je eigen paard/pony. Omdat het ene paard makkelijker loopt of mooier is dan het andere, leidt dit bij een ‘gewone’ beoordeling op het totale plaatje tot grote verschillen. De FNRS- juryleden beoordelen echter voornamelijk de rijkunst van de ruiter en niet het lopen of het uiterlijk van het paard. Het is dan ook niet belangrijk of een paard ‘aan de teugel’ loopt. In de kantine is het boek ‘ Verantwoord paardrijden’ te verkrijgen (€ 15,00) Daarin staan de FNRS reglementen, -proeven, -leerstukken, etc.

 

Dressuur

 
De FNRS proeven F1 en F2 zijn voor beginners zonder galop, F3 en F4 zijn proeven met galop ( hier kun je het best inschuiven als je al echt behoorlijk netjes kunt rijden). F5 en F6 zijn voor half gevorderden, vanaf F7 wordt het een stuk moeilijker, tot aan de F20.

 

Advies: je kunt je beter iets lager inschrijven en goede resultaten halen, dan iets hoger om vervolgens verdrietig naar huis te moeten gaan. Susan, Marian en Anja bekijken in welke F proef je het beste kunt beginnen.

 

Promotiepunten Theorie en diploma's


Bij de dressuur krijg je een promotiepunt bij 210 punten of meer. Bij F1 en F2 moet je 2 promotiepunten behalen en van F3 t/m F8 zijn het 3 promotiepunten en van F9 t/m F12 4 promotiepunten en F13 en hoger 5 promotiepunten om daarna in een hogere proef te kunnen starten. Na elke proef ( F2, F4, F6 en F10) is er een theorie–gedeelte met 10 meerkeuzevragen. De theorie is verplicht. Er mogen maximaal 3 fouten in de theorie gemaakt worden.

Inschrijven

 
Kan in de kantine door je ruiterpaspoort in te leveren, je 3 keuzes m.b.t. paard/pony op te geven en €12,00 euro te betalen. Per wedstrijd kunnen er 30 ruiters starten.


Starttijden


 Deze hangen een week voor de wedstrijd op het prikbord in de hal van de kantine en staan op onze website. Let ook op de mededelingen boven aan de startlijst, die voor iedereen gelden. Achter je naam kan staan of je theorie moet doen. Zorg dat je minstens 1 1/2 uur van te voren aanwezig bent, omdat het kan in- of uitlopen.

 

Verzorging van paard/pony

 

Het is de bedoeling dat de paarden en pony’s worden ingevlochten; dat doe je samen met je mederuiter.  Dit geldt alleen voor de wedstrijden op de vrijdagavond. ‘s Middags vanaf 14.30 uur kan je al op de manege terecht om dit te doen, (zelf spullen meebrengen daarvoor) en er voor zorgen dat de laatste die op het paard/pony rijdt, hem ook weer uitvlecht! Zadeldekjes worden door de manege verzorgd.

Verzorging van de ruiter


polo200.jpgEen veiligheidshelm en rijlaarzen of chaps zonder franje met de daarbij behorende schoenen met een gladde doorlopende zool met een hakje (jophur) is verplicht. Het mooiste is als je een zwarte cap op hebt, met je haar in een haarnetje of in een haarspeld – met haarnetje. Daaronder een wit plastron, zwart rij- jasje, een rode manegetrui met een kraagje daaronder of een manege polo, witte handschoenen -géén gekleurde handschoenen-, witte rijbroek en zwarte rijlaarzen/chaps. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk zwart, rood of wit te zijn! Een witte blouse onder een zwarte swe ater is uiteraard ook netjes. Heb je geen witte (of beige of eventueel zwarte) rijbroek dan rijd je gewoon in de spullen die je wel hebt (mits passend binnen het reglement) en die zoveel mogelijk lijken op het officiële tenue.  Manege truien (€27,50) en Manegepolo’s (€22,50) zijn bij ons verkrijgbaar.

 

 

 

Losrijden

Als je op een manegepaard rijdt, mag je 15 min. van te voren losrijden in de buitenrijbaan. Bij het losrijden kun je stappen, draven en galopperen, waarbij je misschien nog wat onderdelen uit de proef oefent. Geen hele proeven oefenen of iemand langs de kant laten lesgeven; dat is voor de andere ruiters niet fijn! Bij heel slechte weersomstandigheden en als de buitenrijbaan niet goed is, beslissen wij dat er in groepjes in de binnenrijbaan wordt losgereden en vervolgens dan de proefjes en daarna volgt weer een groepje met losrijden. Let op de verkeersregels bij het losrijden: rechts houden en stappen/stilstaan op de binnenhoefslag. De ringmeester waarschuwt je als je aan de beurt bent.

In de ring

De rijbaan waar de wedstrijd is, heet de ring. Je komt binnen en gaat over de hoefslag draven. Na het startsein van de jury begint de voorlezer je proef voor te lezen. Voor F1 t/m F3 regelen wij een voorlezer en vanaf F4 moet je zelf een voorlezer regelen. Nadat je klaar bent, verlaat je in stap de rijbaan, terwijl de volgende binnenkomt. Daarna kun je met je paard/pony 5 tot 10 minuten uitstappen, tenzij deze overgenomen wordt door iemand anders.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de wedstrijd of tussendoor. Dat staat op de startlijst aangegeven.

Ten slotte


Deze regels gelden voor alle FNRS wedstrijden behalve voor de onderlinge wedstrijd, die in juni wordt verreden; dan wordt er niet ingevlochten en op deze dag zorgen wij voor de voorlezers.

Heb je verder nog vragen dan kun je bij Marian, Susan en/of Anja terecht.